Weer lekker in je vel

BEHANDELVORMEN

Afhankelijk je leeftijd en de doelen van de behandeling kan voor verschillende behandelvormen gekozen worden. 

De volgende methodieken behoren tot de mogelijkheden:

• Cognitieve gedragstherapie
• EMDR
• Spelbegeleiding
• Schematherapie
• Ouderbegeleiding

Soms wordt een combinatievorm van methodieken gebruikt, zodat zorg op maat geleverd kan worden.