Weer lekker in je vel

KOSTEN EN VOORWAARDEN

Volwassenen:
Vanuit je basisverzekering heb je recht op vergoeding van psychologische zorg binnen de GGZ.

Binnen deze vergoeding is er een belangrijk verschil. Je kunt een psycholoog krijgen die een contract heeft met de zorgverzekeraar of je kiest zelf een psycholoog. Dit heeft voordelen maar ook nadelen. Ik heb er voor gekozen om geen contracten meer af te sluiten met zorgverzekeraars en ik zal hieronder ook uitleggen waarom. (bron: www.contractvrijepsycholoog.nl)

Contractvrije psychologen werken op restitutie basis, dat betekent dat u zelf de factuur in dient bij de verzekeraar en afhankelijk van de dekking zal de vergoeding volledig of gedeeltelijk zijn.

 

U heeft voor uw basispolis de keuze uit een naturapolis of een restitutiepolis. De natura basispolis is de goedkoopste basispolis. De verzekeraar maakt het u gemakkelijk door belangrijke zaken voor u te regelen: de keuze van psychologen en de afhandeling van de declaraties. Hier heeft u dus geen omkijken naar. Deze polis heeft echter grenzen en nadelen. Het systeem werkt namelijk alleen als u naar psychologen gaat die door de verzekeraar zijn gecontracteerd. Dat hoeven dus geen psychologen bij u in de buurt te zijn. Als een verzekeraar in zijn vergoedingenoverzicht spreekt van 100% vergoeding voor psychologische zorg, dan geldt dit uitsluitend voor gecontracteerde psychologen. De verzekeraars zijn hier vaak niet zo duidelijk over.

Gaat u naar een psycholoog die werkt op basis van restitutie, dan hebt u altijd recht op een vergoeding, maar meestal geeft de verzekeraar u dan een lagere vergoeding dan wanneer u zich houdt aan het lijstje van door de verzekeraar gecontracteerde psychologen. Verzekerden met een naturapolis die toch liever hun eigen psycholoog kiezen of door hun huisarts naar een contractvrije psycholoog zijn verwezen, kunnen hierdoor voor financiële verrassingen komen te staan. Deze kosten kunnen lopen van 100 tot meer dan 1000 euro per behandeling.

De restitutie basispolis is bij de meeste verzekeraars slechts enkele euro’s per maand duurder dan de naturapolis. Deze polis biedt u volledige vergoeding ongeacht naar welke psycholoog (al dan niet gecontracteerd) u gaat, ervan uitgaand dat de psycholoog zich houdt aan de wettelijk vastgestelde tarieven natuurlijk, wat ik doe.

Daarnaast is er ook een combipolis. Een restitutiepolis die toch niet alles restitueert. De informatie van verzekeraars over dit soort polissen is vaak moeilijk te doorgronden. Het vergt regelmatig veel zoek- en denkwerk om er achter te komen of u met een naturapolis, een restitutiepolis of een combipolis te maken heeft. Sommige verzekeraars zeggen marktconform te vergoeden maar hoe hoog marktconform is blijkt later anders te liggen. Zo is een goedkope polis met de naam ‘gemakpolis’ waarschijnlijk een naturapolis. En is een duurdere polis met de naam ‘eigenkeuzepolis’ waarschijnlijk een restitutiepolis.

Waarom ben ik een contractvrije Psycholoog
Een psycholoog krijgt door de verzekeraar een contract aangeboden dat hij kan ondertekenen. Doet hij dit, dan biedt hij naturazorg. Ondertekent hij het contract niet, dan biedt hij restitutiezorg. Ik bied restitutiezorg en heb dan ook geen contracten afgesloten. Hieronder volgen enkele redenen waarom ik de voorkeur geef aan deze manier van werken, ondanks dat dit voor cliënten met een naturapolis duurder uit kan pakken:
Ik wil zelfstandig, samen met de cliënt diagnostiek, verwijzing en behandelkeuze bepalen;
Ik wil zelf bepalen welke locatie(s) ik gebruik en hoeveel opleidingsplaatsen ik bied;
Ik wil de patiënten-privacy waarborgen en geen patiëntengegevens delen met de zorgverzekeraar;
Ik wil de tijd die nodig is voor bureaucratisch digitaal declareren liever gebruiken voor patiëntencontact.
Ik wil niet beperkt worden hoeveel cliënten ik van een verzekeraar aannemen
Ik ben er niet van overtuigd dat de inmenging van verzekeraars ten goede komt aan de uitoefening van de psychologische praktijkvoering.

Polis kiezen
Als contractvrije psycholoog, ben ik er van overtuigd dat het altijd beter is een restitutiepolis te nemen. Omdat hiermee de rol van de verzekeraar en de rol van de psycholoog beter gescheiden blijven. Simpel gezegd, de verzekeraar gaat over het financiële deel en de psycholoog levert verantwoorde zorg.
Dat betekent dat als je een restitutiepolis hebt je alle therapie bij mij 100% vergoed krijgt. Check wel bij je verzekeraar of het een zuivere restitutiepolis is, zonder aanvullende voorwaarden zoals een machtiging vooraf of er sprake is van een maximum aantal sessies. Heb je een naturapolis dan krijg je een deel vergoed; hoeveel hangt af van welke polis je hebt. Ik vraag op basis van dat percentage een eigen bijdrage. Het is van belang uit te zoeken welk percentage je vergoed gaat krijgen.

Mijn advies is te bellen met de zorgverzekering en hen te vragen welk percentage van het NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) tarief je vergoed krijgt voor behandeling bij Marieke Pannevis, GZ-psycholoog, met AGB code: 94009810 en met praktijkcode: 94058725. Vraag ze ook een bevestiging per mail te sturen.

In principe werk ik alleen met behandelingen van 45 of 60 minuten, omdat die het meest effectief blijken te zijn. In uitzonderingsgevallen kan een kortere of langere behandeling gepland worden in samenspraak.

Op basis van die informatie kunt u met onderstaande tabel de kosten berekenen van de eventuele eigen bijdrage. Deze tabel is conform de NZA.

Code Consult type NZA tarief
CO0302 Behandeling 30 minuten € 85,16
CO0497 Behandeling 45 minuten € 120,99
CO0627 Behandeling 60 minuten € 143,71
CO0757 Behandeling 75 minuten € 176,88
CO0887 Behandeling 90 minuten € 216,11
CO1017 Behandeling 120 minuten € 317,73

De facturen van de behandeling worden sinds de ingang van het Zorg Prestatie Model (1-1-2022) maandelijks naar jou verstuurd en jij kunt die indienen bij je zorgverzekeraar. In de praktijk is een pinautomaat zodat je na de behandeling direct kan afrekenen.

Afspraken moeten tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) worden afgezegd. Dit kan ook in het weekend via inspreken van de voicemail of SMS of e-mail. Niet tijdig afgezegde afspraken worden ongeacht de reden niet door de zorgverzekeraar vergoed maar bij jou in rekening gebracht. De kosten bedragen de helft van het NZA tarief. Zeg je af binnen de 24 uur, maar kan de afspraak wel doorgaan middels beeldbellen, dan krijg je geen no-show factuur.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor vergoeding door de zorgverzekeraar, is een verwijsbrief van je huisarts noodzakelijk. Tussen de datum op de verwijsbrief en het eerste gesprek bij mij mag maximaal negen maanden liggen. Op de verwijsbrief moet vermeld staan:
* Jouw gegevens
* Verwijzing naar de GGZ
* Dat er sprake (of het vermoeden van) een DSM-V stoornis is (zo mogelijk aangeven welke)
* De naam, functie en AGB code van de verwijzer
* De verwijsbrief is voorzien van een datum en handtekening en/of een stempel van de praktijk

Kinderen en jongeren: 
Sinds 2015 wordt de behandeling voor kinderen tot 18 jaar vergoed door de gemeente. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding is een verwijsbrief nodig van de huisarts, kinderarts of iemand van Centrum Jeugd en Gezin. Brevis heeft contracten met de verschillende gemeenten.

 

Aanmelden:
U kunt zich telefonisch (ma, di, do, vrij tussen 9:00 en 11:00) of per e-mail aanmelden. Er zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen worden.

Voor kinderen en jongeren is de wachtlijst momenteel 4 maanden.